Hobby
Buddy

App design, 2016

Beschrijving.

Voor het vak Project E Usable Design was Parnassia onze opdrachtgever. Aan ons de uitdaging om in een team van vijf studenten een Lo-Fi platform te ontwerpen voor cliënten van Parnassia. Door middel van deskresearch en fieldresearch zijn we gaan kijken wat de behoeften van de doelgroep is. We hebben de doelgroep geïnterviewd en contact met ze gehouden voor feedback.
Voor dit project kregen we tien weken de tijd.

Eindresultaat.

Uit gesprekken met de doelgroep en deskresearch hebben we de gebruikersbehoeftes van de doelgroep opgesteld. Een van de belangrijkste behoeften was hun hobby's. Ze gaven aan dat ze vaak moeite hebben met sociale contacten leggen en onderhouden. Hierdoor hebben ze niemand om hun hobby's en interesses mee te delen. Dat wil niet zeggen dat zij hier geen interesse in hebben, want dat hebben ze juist wel. Ze zouden graag een vriend willen die dezelfde interesses deelt en rekening weet te houden met zijn/ haar beperking.
Hier zijn wij op in gaan spelen. Zo zijn wij tot de Hobby Buddy gekomen. We hadden drie hoofdconcepten neergezet en zijn hiermee naar de doelgroep gegaan. Zij waren allemaal het meest enthousiast over de Hobby Buddy.
De Hobby Buddy verlaagd de drempel om mensen met dezelfde hobby’s en interesses (in de buurt) in contact te laten komen met elkaar. Ons doel is om de eenzaamheid van de doelgroep tegen te gaan.