Clubable

Concepting, 2017

Beschrijving.

Tijdens mijn stage bij Force451 heb ik, naast de werkzaamheden binnen het team, een zelfstandige opdracht uitgevoerd binnen het bedrijf. Halverwege de stageperiode hebben zij mij een (fictieve) opdracht gegeven waarmee ik tussen de werkzaamheden door aan de slag kon gaan.
De opdracht was voor STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie). Aan mij de taak om door middel van een campagne een positieve benadering om bewustwording voor overmatig drankgebruik te creëren bij jongeren. De primaire doelstelling van de campagne is jongeren bewegen tot een verantwoorde alcoholconsumptie. Eigenlijk precies zoals de slogan van STIVA al zegt: “Geniet, maar drink met mate”.
Het doel is dus niet om jongeren volledig te laten stoppen met het drinken van alcohol, maar een verantwoord alcoholconsumptie. De secundaire doelstelling is het wegnemen van de “stoere” status die drinken heeft gekregen. Deze status zou STIVA graag anders willen zien. Daarnaast wil STIVA het gevoel van groepsdruk aanzienlijk willen minderen. Jongeren moeten zich niet verplicht voelen om te drinken of door te drinken op het moment dat zij willen stoppen. Het liefst zou STIVA willen zien dat de groepsdruk omgezet wordt in het wijzen op elkaars (overmatig) drankgebruik.

Eindresultaat.

Het project draaide voornamelijk om het concepting. Een goed concept was belangrijker dan een mooi eindresultaat. Daarom besloot ik om de doelgroep te betrekken bij de brainstormsessies. Samen gingen we in gesprek over hun ervaringen en meningen over alcoholconsumptie. Met de uitkomsten van deze brainstormsessies ben ik concepten gaan bedenken. Deze heb ik samengevoegd tot drie hoofdconcepten. Deze drie heb ik gepresenteerd aan het team en voorgelegd bij de doelgroep. De keuze was anders dan ik had verwacht, maar niet minder leuk!
Een app waarmee je kan connecten met je vrienden als jullie een avondje op stap gaan. De app bepaald met een draai aan de roulette wie de BOB van de avond is. Zo voorkom je dat er altijd een iemand de dupe is. Verder daagt de app je meerdere malen op de avond uit om een toffe challenge te voltooien. Aan het eind van de avond de persoon aangewezen wie het meest lam was. De app heeft een nacht- en dagfunctie zodat hij zowel thuis, op festivals als in de club goed te gebruiken is.